تاريخ : دوشنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۰ | 10:10 | نویسنده : احمد
با سلام 

ضمن تشکر از عزیزانی که به این وبلاگ سر می زنند چون وب گروهی می باشد . خواهشمند است نظرات خود را در مورد هر شعر و مطلب جداگانه ارسال نمائید .

با تشکرتاريخ : پنجشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۴ | 17:0 | نویسنده : روح الله کشاورز
رنگ رخسار من از روز اذل زرد نبود

دلم اینگونه برآشفته ودلسرد نبود

 

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۴ | 17:0 | نویسنده : روح الله کشاورز
رنگ رخسار من از روز اذل زرد نبود

دلم اینگونه برآشفته ودلسرد نبود

 

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۵ دی۱۳۹۲ | 20:38 | نویسنده : روح الله کارگر
باید بروی و بی کلک برگردی      بایک دل صاف و بی ترک برگری

فرزند گلم تو در زمین مهمانی      آدم نروی و  آدمک  برگردی...تاريخ : سه شنبه ۳ دی۱۳۹۲ | 16:25 | نویسنده : یاسر رهبر
لطفا هنگام کپی برداری  از اشعار حتما نام شاعر آن اثر  را قید فرمایید 

تاريخ : سه شنبه ۳ دی۱۳۹۲ | 16:17 | نویسنده : یاسر رهبر

صداي نوحه اي آشنا گرفته دشت را در دست

و زانوان خسته ام را در بغل گرفته ام سخت

اشك در چشمانم سر به جنون كشيده

چكيده چكيده  روان گشته تا دور دست

يادم آمد دست،نه! كربلاي دست

يكي در حج آخر موقع وداع

كنار بركه اي كه بودش در ميان هزار هزلر مرد ،نه! نامرد

نهادش پيغمبري در دست ولايت، دست

و چندي گذشت دست به دست

هنوز بوي تربت رسول جاري بود

كه زني ميان ديوار و در نهاد بر پهلوش، دست

در بستر افتاده ، كودكان به دورش جمع

گريه در گريه اما نهاده در دست برادري، برادري دگر را، دست

بنازم مردي حجش ناتمام ماند اما ،با عدو، ندادش دست

تمام راه ها بسته سرتاسر  سردار دشمن اما، چقدر تشنه است!

مردي را ببين! آب در مشك كرده حتي بر اسبان ميدهد با دو دست

دو كودك التماس ميدان ميكنند

مادري لباس رزم پوشانده بر فرزند ، نگذاشته  دست روي دست!

جواني مسيحي، تازه داماد ، اما از عشق حسين مست مست

سرش كه به دامن مادر گذاشتند،نگاهي غضب آلوده كرد و سر را سوي دشمن پرت كرد با هر دو دست!

دختري سه ساله گمانم بسيار تشنه است ، آب ميخواهد و دامن عمو را محكم ميكشد، با دست

عباس نه ، شير نه،علمدار نه، يك مرد!

لبهاش به هم چسبيده، آب برگرفته با دست اما ،نه!

مشكها لبالب از آب و خندان،ليك مشك به دندان برگرفته

چون دگر نمانده برايش، حتي يك دست

تير خورده بر مشك شرمش چكيده بر گونه هاي اسب

تيري دگر هم خورده بر مرواريد چشم

با دو زانو گرفته انتهاي تير را سخت، آخر نمانده برايش ، دست

برادري شنيده آواي ادرك اخاي برادري را

ليكن با پا نه!كشان كشان رسانده خود را بالين برادر ، با كف دست

تنها مانده سردار دشت

و يك سرباز كه آن هم طفلي شيرخواره است

هنوز لب تر نكرده ، سرش چو برگي آويزان ماتده بر شاخه ي دست

همدمش تير و هلهله و نيزه و سنگ

افتاده بر زمين، رمقي نمانده بر رگهاي مرد مرد

انگار تنها يك سپر مانده برايش ، نحيف و ظريف ، آن هم ، يك دست!

و شرم بر تو اي دنياي پست

گفت و بر آسمان برد هر دو دست

نامردي بنشسته ، خيالي شوم پرورانده در سر

نمي دانم خدايا چه ميكند اما ، لرزان لرزان خنجري خون آلوده گرفته در دست.

هزار و چندي گذشته از كربلاي دست

و بزن بر سر و سينه هر شام تا صبح

يقينا مردي از آل طاها گرفته علم را، در دست.

 

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 18:11 | نویسنده : روح الله کارگر

شعری که بدون"تو" شود کم دارد         پایان بدون تو فقط غم دارد

من از غزلم اگر "تو"را بردارم...           هربیت غزل معنی مبهم داردتاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 18:9 | نویسنده : روح الله کارگر

صد سوزن عاشقی به من جا کردی    تا کوک شکاف سینه را واکردی

شیرینیه جشن عقدمان را امشب         تبدیل به طعم تلخ حلوا کردیتاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 18:8 | نویسنده : روح الله کارگر

انگار تو از زمانه ات دلگیری        از پنجره های خانه ات هم سیری

هرروز میان سایه ها میچرخی      ای دوست بدان تو واجد تغییریتاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 18:7 | نویسنده : روح الله کارگر

آن زوج درون ماجرا ما بودیم          با اشک وقلم خنده سرامابودیم

ماشاعر شعر قصه ی ما هستیم    شاعرتو بگو که ماچرا ما بودیم؟تاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 18:6 | نویسنده : روح الله کارگر

زخمی شده ی بیان فکرت هستی     شاعرتوهمیشه درس عبرت هستی

مردی که کنار پیکرش می ماند         مدفون شده، زنده بین شعرت هستیتاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 18:4 | نویسنده : روح الله کارگر

                                        مهتاب

ابری شده ای لباس غم پوشیدی         افراد درون قصه را بخشیدی

هرجا که کسی به صورتت سیلی زد     گفتی که بزن دوباره هم خندیدی

حال تو خراب و نگرانت هستم              با دیدن من حال مرا پرسیدی!!

هر قطره ی تو حادثه ای می سازد       دیشب تو به سقف آسمان باریدی

صد آینه از شرم نگاهت مردند             خود را به تن پنجره ها پاشیدی

افسانه ی چشمان تو را می فهمم       با من تو چه دنیای بدی می دیدی

درگیر خودت گیر هیاهو هستی           کز کنج لبت خنده ی خود راچیدی

من هم نگرانم،نگرانی،سردی              شاید که تو هم حال مرا فهمیدی...

هرشب تو میان غصه ها می چرخی      دیب توچگونه بینشان خوابیدی؟

گرگان به روی تپه مستت بودند           حتی تو به گرگ گله هم تابیدی!

من زوزه ی گرگ وتابشت را               امشب چه شدازبره ی من ترسیدی؟

شاید که لباس بره را پوشیدم           من گول خودم خوردم وتو فهمیدی...

تاريخ : چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۲ | 18:2 | نویسنده : روح الله کارگر

دستان مرا درون شب ول کردی          شاید که تو هم شبیه من شب گردی

من درد دلم را به تو گفتم اما              امشب تو بهانه ی همین دلدردی

گفتی که شبیه سایه ات می مانم       من زوج توام ولی تو امشب فردی

این کوچه بدون تو به من میخندد          دیدی چه بلایی به سرم آوردی

این دل چه بهانه ی عجیبی دارد          دلگرم توام گرم همان دلسردی

معتاد توام چگونه ترکم کردی؟            ای نشعه ترین دوای مرد گردی...

پاییز تنت را به زمین پاشیدی              رفتی و گمان نمی کنم برگردی

در خاک تنت ریشه زدم اما تو             دنیای مراتکانده ای در زردی

پاییز تو من را به زمستان هل داد        امشب تو دلیل مردن این مردیتاريخ : جمعه ۲۵ مرداد۱۳۹۲ | 8:20 | نویسنده : روح الله کشاورز
باز ان مونس و ان محرم اسرار کجاست

ان شفا بخش دل و دیده بیمار کجاست

ناتوان گشتم و دیگر رمقی نیست مرا

دست یاریگر مردان گرفتار کجاست
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۲ | 17:34 | نویسنده : روح الله کشاورز

دلم گرفته ازاين باغ باغ ديگر كو

نسيم تازه و ان مرغزار بهتركو

كجاست حس رهايي كجاست شوق لطيف

صداي بلبل و گل با نواي خوشتركو

كشيد شعله تنم از هواي گرم كوير

درخت و جشمه و ان سايه ي صنوبر كوادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۲۴ دی۱۳۹۱ | 17:20 | نویسنده : احمد

كانون ادبي فروغ كتابخانه عمومي شهداي جنت شهر با همكاري پايگاه مقاومت سيد الشهداء و اداره كتابخانه هاي عمومي داراب اقدام به برگزاري شب شعر عاشورا با حضور آقاي طبيب زاده مسئول كانون ادبي استان و شاعران جنت شهر و داراب و علاقه مندان به شعر و ادب نمود. در اين مراسم 17 نفر از شاعران اشعار خود را با موضوع قيام عاشورا قرائت نمودند.تاريخ : پنجشنبه ۲۱ دی۱۳۹۱ | 12:21 | نویسنده : حمیدرضا قربانی

اينجا دو جشم اسمان هم غرق خون است            

 اينجا بيابان از شهيدان لاله گون است
اينجا محل شوكت شور خدا شد                     

  اينجا كويري بود يكدم كربلا شد
اينجا شهادت شرط ايمان و يقين است                

 اينجا فداكاري بقاي شرط دين است
اينجا محمد گوئيا با كفر جنگيد                       

  اينجا حسين ناديدني‌ها ديدني ديد
اينجا علي دروازه خيبر فرو ريخت                   

 اينجا حقايق با شهادت در هم آميخت
اينجا تمام انبيا گشته سيه‌پوش                       

    اينجا صداي عاشقي‌ ‌ها رفته از هوش
اينجا ديار عاشقان بي‌قرار است                     

    اينجا خدا خود بر حسين آينه دار است
اينجا جدا شد هر دو دستان علمدار                   

  اينجا كه شرم از رآس يوسف كرده بازارادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۷ دی۱۳۹۱ | 21:19 | نویسنده : روح الله کارگر
موبایلش را برداشت و برای خودش یک پیامک فرستاد.....

                 .....دلم برایت تنگ شده است.....تاريخ : یکشنبه ۱۷ دی۱۳۹۱ | 21:16 | نویسنده : روح الله کارگر
دختری را دید که به او چشمک زد....

پسری نابینا...تاريخ : جمعه ۳ آذر۱۳۹۱ | 10:41 | نویسنده : ابوالفضل واعظی

                       ياد كربلا

دلم كجاست تا دوباره ياد كربلا كنم

واين گلوي خسته را اسير نيزه ها كنم

برآن شدم كه بغض سرد اين گلوي خسته را

شبي دوباره وقف آن صداي آشنا كنم

برآن شدم كه دست هاي بي قرار خويش را

فداي آن دو دست پاك از بدن جدا كنم

كجا شدند آن ستاره هاي نقره اي

كه خوشه اي ستاره از ميانشان جدا كنم

مرا به عاشقي مرا به مرگ سرخ خوانده اند

دلم كجاست تا دوباره ياد كربلا كنمتاريخ : شنبه ۱۳ آبان۱۳۹۱ | 9:45 | نویسنده : احمد
نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت -- عشق علي : شهادت -- ذكر علي : عبادت -- عيد علي : مبارك

 تاريخ : سه شنبه ۲ آبان۱۳۹۱ | 9:47 | نویسنده : احمد

تسلیت باد شهادت جان گداز بنیان گذار نهضت علمی علوی

و شکافنده علوم الهی، حضرت امام محمد باقر علیه السلامتاريخ : سه شنبه ۲۵ مهر۱۳۹۱ | 8:44 | نویسنده : احمد
شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت،حضرت امام جواد(ع)رابه تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گوییم

تاريخ : چهارشنبه ۲۹ شهریور۱۳۹۱ | 16:27 | نویسنده : احمد

انجمن ادبي فروغ كتابخانه عمومي شهدا با همكاري  اداره كتابخانه هاي شهر ستان داراب ،به مناسبت بزرگداشت استاد شهريار،روز شعر وادب پارسي اقدام به برگزاري شب شعر شهريار سخن در روز يك شنبه مورخ 26/6/1391 نمود در اين مراسم كه با حضور  شاعران انجمن ادبي فروغ و انجمن ادبي سپيده فرگ و انجمن ادبي بهار و حافظ شهرستان داراب برگزار گرديد ،آقاي  حقيقت يكي از اعضاي انجمن ادبي فروغ سخناني در مورد شخصيت و آثار شهريار بيان نمودند و در ادامه شاعران به قرائت اشعار خود پرداختند .ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۹ مرداد۱۳۹۱ | 9:48 | نویسنده : نظام الدین شکاری

آن شب علي رمق ، و توان وضو نداشت

اصلا علي براي وضو رنگ و رو نداشت

آن شب حسين بود و غم بي پدر شدن

با زينبي كه آب به چشم و گلو نداشت

آن شب تمام خاطره ها تلخ تلخ بود

حتي ستاره هاي خداوند سو نداشت

آن شب فضا لبالب عطر فرشته بود

گلهاي ياس و ميخك و شب بو كه بو نداشت

دستش بريده باد خدا لعنتش كند

ملجم كه پيش خدا آبرو نداشت

شمشير كينه اش كه به فرق علي نشست

سنخيتي به كار و به رفتار او نداشت

با اين وجود علي بعد ضربتش

يك ذره اشتياق به قتل عدو نداشت

زينب ، حسن ، حسين كنارش ولي چه حيف

با فاطمه امام ولي گفتگو نداشت

 تاريخ : چهارشنبه ۴ مرداد۱۳۹۱ | 14:24 | نویسنده : روح الله کشاورز
نازنین مونس شبهای پریشانی من

ای شفا بخش دل و دیده و بینایی من

باز گرد از سفر و باز مرا یاری کن 

شوق را در تن پزمرده من جاری کن
ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۵ تیر۱۳۹۱ | 13:17 | نویسنده : روح الله کشاورز
یاد ان کوچه و ان لحظه دیدار بخیر 

سالها منتظر دیدن دلدار بخیر 
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۱ | 9:48 | نویسنده : احمدتاريخ : یکشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۱ | 12:1 | نویسنده : احمدتاريخ : چهارشنبه ۷ تیر۱۳۹۱ | 22:46 | نویسنده : روح الله کشاورز
چشمهایت را باز کن برایت اسمان را هدیه اورده ام

با تمام ستاره هایش و ماهادامه مطلب